RSS

BKB Campagne Award voor Geert Wilders

Geplaatst op Mar 02 2011

Tijdens het Feest van de Democratie in de Melkweg haalde PVV-leider Geert Wilders zelf de BKB Campagne Award 2011 op.

Nu een groeiend deel van het electoraat zwevend is, groeit het belang van een sterke campagne. Met de awards wil het campagnebureau BKB hier aandacht voor vragen. De vakjury bestaande uit campagne experts met verschillende partijpolitieke achtergronden: Jack de Vries, Jan Driessen, Hans Anker, Kay van de Linde en Erik van Bruggen is over het algemeen niet onder de indruk van de gevoerde campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het is de politieke partijen niet gelukt om nieuwe thema’s op de agenda te plaatsen.

PVV het sterkst
De jury is van oordeel dat de beste campagne in de Provinciale Statenverkiezingen van 2011 gevoerd is door de PVV. De partij heeft nadrukkelijk geïnvesteerd in de relevante doelgroep van oudere kiezers. Deze groep onderscheidt zich door hun trouwe stembusgang. Deze strategische keuze van de PVV heeft vorm gekregen in slim gekozen (media)optredens van landelijk partijleider Geert Wilders.

Misschien wel de belangrijkste verdienste van de PVV-campagne is dat deze zich gaandeweg een in verkiezingen benijdenswaardige positie heeft weten te verwerven: die van recensent. Vanuit die recenserende rol heeft Wilders zijn gedoogpartners de maat genomen en opgeroepen om in actie te komen. Het uiteindelijke beeld was dat VVD en CDA moesten volgen.

SP en 50+
Als nieuwe partij is 50+ er onder leiding van Jan Nagel in korte tijd in geslaagd om in alle kiesdistricten aan de verkiezingen mee te doen. Dankzij slim geregisseerde momenten wist de partij herhaaldelijk de aandacht te trekken in de landelijke media. De 50+ campagne is daarbij duidelijk schatplichtig aan de verkiezingscampagnes van Leefbaar Nederland en Lijst Pim Fortuyn in 2002.

De SP was lokaal goed zichtbaar, wist in de televisiedebatten en online haar punten met voorbereide oneliners goed naar voren te brengen.

Campagneniveau
De jury is over het algemeen niet onder de indruk van de gevoerde campagnes. Het is de politieke partijen niet gelukt om nieuwe thema’s op de agenda te plaatsen. De jury heeft vergeefs gezocht naar slimme interventies die grote electorale verschuivingen hebben veroorzaakt.

Dit is deels het gevolg van de lage status van de verkiezingen (zogenaamde second order elections), wat onder meer tot gevolg heeft dat de campagnestaven over veel minder middelen kunnen beschikken dan bij Tweede Kamerverkiezingen.

Voorts speelt een rol dat de verkiezingen tegelijkertijd gaan over de samenstelling van de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Landelijke en regionale problemen en kandidaten lopen daardoor in de campagne voortdurend door elkaar heen.

Plaats een reactie