RSS

Online campagnes blijven achter

Geplaatst op Feb 10 2011

Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan het internet als belangrijke informatiebron te gebruiken voor beslissingen over politiek, overheid en samenleving.*

Een op het gevoel niet eens zo onverwachte uitkomst. Zo is zo’n 90% van de Nederlanders anno 2011 aangesloten op het internet en kopen, bekijken en besluiten we meer en meer op het wereldwijde web. Het resultaat van bovenstaand onderzoek geeft een duidelijke bevestiging van de rol die het internet speelt bij beslissingen van burgers.

Politieke partijen leggen dan ook steeds meer nadruk op de online kant van hun campagne. Werden in 1998 nog erg voorzichtig de eerste politieke websites ontwikkeld, nu wordt ingezet op ingewikkelde campagnewebsites, worden Google Adwords ingekocht, speciale virals ontwikkeld, online communities gemanaged, en twitteren politici zich suf.

Maar met de wetenschap dat drie op de vier Nederlanders in meer of mindere mate hun stem laten afhangen van online informatie, is het op zijn minst opmerkelijk te noemen, dat de budgetten voor online communicatie bij de politieke partijen relatief erg laag liggen. Deze kennen namelijk vaak nog een sterke nadruk op de inzet van offline kanalen. Partijen zijn er niet heel open over, maar een rondgang leert dat Nederlandse politieke partijen slechts tussen de 10% en 20% van het totale campagnebudget in online communicatie investeren.

En in plaats van een goed geïntegreerde en doordachte online strategie, krijg je dus dit soort rare hap-snap internetfilmpjes die onbedoeld en om de verkeerde redenen een hit worden op youtube.

In het juryrapport van de BKB Campagneawards voor de ‘Beste Online Campagne’ dat uit juni 2010 stamt, stond al het volgende:

Met verbazing heeft de Jury moeten constateren dat de lessen van succesvolle online campagnes in het buitenland grotendeels aan de Nederlandse politieke partijen voorbij zijn gegaan. Daardoor is de potentie van internet, in het bijzonder social media, onvoldoende benut. De meeste online campagnes zijn voortgegaan op het in Nederland gangbare stramien van het mobiliseren van de eigen leden, in plaats van de nadruk te leggen op het mobiliseren van de kiezer. Daarnaast is het de campagnes maar in beperkte mate gelukt om de online wereld te verbinden met offline activiteiten, resulterend in verdiepende face-to-face contacten. De Jury is geen geïntegreerde online campagnes tegengekomen, waarin boodschap, fondsenwerving en grassroots op overtuigende wijze met elkaar waren verbonden.

Er is dus nog veel verbetering mogelijk. BKB blijft de (online) campagnes van de partijen volgen en is benieuwd of partijen er blijk van gaan geven dat de belangrijkste podia voor de overtuiging van potentiële kiezers niet meer de achterkamertjes zijn met een handjevol eigen leden; dat podium is namelijk al ruime tijd verschoven naar een nieuwe plek: de onbeperkte ruimte om je boodschap zichtbaar en vindbaar te maken op het internet.


3 Reacties op “Online campagnes blijven achter”

  1. Dat mag zo zijn, ik staar met enige verbazing naar zowel het compleet grijze reactieveld waardoor ik niet kan zien wat ik type, en ook naar het behoorlijk SEO-onvriendelijke URLletje van deze pagina…. Tsss


  2. Wordt aan gewerkt! En niet zo boos gelijk he #tsss http://bit.ly/cS4IWj


  3. Maar ik ben helegaar niet boos! Ow wacht, smileys en [ironieteken] vergeten natuurlijk… Maar ik wees jullie slechts ergens op ter meerdere eer ende glorie van de BKB-heerschappij! enzo

    Behalve muziekboer Erik van Bruggen trouwens. Laat dat duidelijk zijn ;) [ironieteken] [smiley]


Plaats een reactie