RSS

BKB Campagne Award voor Geert Wilders

5,582 Reacties | Geplaatst op Mar 02 2011

Tijdens het Feest van de Democratie in de Melkweg haalde PVV-leider Geert Wilders zelf de BKB Campagne Award 2011 op.

Nu een groeiend deel van het electoraat zwevend is, groeit het belang van een sterke campagne. Met de awards wil het campagnebureau BKB hier aandacht voor vragen. De vakjury bestaande uit campagne experts met verschillende partijpolitieke achtergronden: Jack de Vries, Jan Driessen, Hans Anker, Kay van de Linde en Erik van Bruggen is over het algemeen niet onder de indruk van de gevoerde campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het is de politieke partijen niet gelukt om nieuwe thema’s op de agenda te plaatsen.

Lees verder »

Rotondeprotest 1 maart in Amsterdam en Utrecht

21 Reacties | Geplaatst op Feb 25 2011

Nederland Draait Door! Volgens een groep die op 1 maart een rotondeprotest organiseren in Amsterdam en Utrecht. Ze roepen iedereen op om 08.30 naar de rotonde op het Haarlemmerplein te komen en daar 15 minuten lang rondjes te fietsen tegen het huidige kabinet. Bekijk hier een filmpje van een vorig protest.

12 provincies in 4 dagen!

7 Reacties | Geplaatst op Feb 25 2011

De BKB Academie is de komende dagen in alle staten.

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maakt de BKB Academie een diepe duik in de lokale campagnes. Een reis langs de provincies. Wat zijn  de thema’s en hoe kletteren de zwaarden? Wat is de toekomst van het democratisch bestel?

Op de site doen de BKB Academici verslag van hun avonturen.

Lees verder »

Eric Corton op 3FM live vanuit de Melkweg

17 Reacties | Geplaatst op Feb 25 2011

Op 1 maart zendt 3FM live uit vanuit de Melkweg. 3VOOR12 met Eric Corton doet op zijn eigen manier verslag van de verkiezingen en het Het Feest van de Democratie. Met interviews met sprekers van het Feest en natuurlijk veel muziek.

Coalitie laat zetels liggen

22 Reacties | Geplaatst op Feb 24 2011

Volgens de peilingen van Maurice de Hond laat de coalitie restzetels liggen, omdat ze geen lijstverbindingen aangaan in de provincies. En dat ze nog wel eens de meerderheid in de Eerste Kamer gaan kosten.

Lees meer.

De kiezer heeft advies nodig

6 Reacties | Geplaatst op Feb 23 2011

Bij deze Statenverkiezingen winnen meer kiezers dan vier jaar geleden advies in bij Stemwijzer. Misschien omdat de verkiezingen nog complexer zijn dan voorafgaande keren. Overigens is het aantal bezoeken aan Stemwijzer aanzienlijk kleiner dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Lees meer.

Wie wint de macht om de Eerste Kamer?

12 Reacties | Geplaatst op Feb 23 2011

Landelijke thema’s domineren de Statenverkiezingen. De provinciale campagnes lijken ondergesneeuwd geraakt door de landelijke belangen in deze verkiezingen. De strijd om de macht in de Eerste Kamer is losgebarsten. De peilingen wijzen uit dat een meerderheid in de Eerste Kamer helemaal niet zeker is.

Lees hier een artikel in de Volkskrant over het belang van deze verkiezingen voor het CDA.

Campagnespotjes!

9 Reacties | Geplaatst op Feb 21 2011

De PvdA gaat in de aanval.

En Ger Driessen van CDA Limburg gooit er het ene na het andere spotje uit.

en

Eerste Kamer lijstrekkers in debat

10 Reacties | Geplaatst op Feb 15 2011

Gisteren was het eerste tv-debat met de lijstrekkers voor de Eerste Kamer. Belangrijkste thema’s waren de economie en het onderwijs. En er werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk een meerderheid in de Eerste Kamer voor het kabinet Rutte is. Als het kabinet geen meerderheid haalt in de Senaat, word het heel moeilijk, zei VVD-lijsttrekker Hermans. De landelijke politiek lijkt deze verkiezingen te overschaduwen. Kijk hier verder.

Synovate Eerste Kamer peiling week 6

16 Reacties | Geplaatst op Feb 11 2011

Hoe zou de Eerste Kamer eruit zien als er vandaag Provinciale Statenverkiezingen zouden zijn? In deze peiling is de stemvoorkeur voor de Provinciale Staten vertaald naar de verhoudingen binnen de senaat (zie onder voor verantwoording). Veel zal afhangen in hoeverre partijen er in slagen hun achterban te motiveren om te gaan stemmen en hoe de campagne zal verlopen. Er zullen na deze eerste EK-peiling dus her en der nog wel wat zetels verschuiven, maar dat het spannend zal worden is zeker.

Lees verder

Online campagnes blijven achter

13 Reacties | Geplaatst op Feb 10 2011

Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan het internet als belangrijke informatiebron te gebruiken voor beslissingen over politiek, overheid en samenleving.*

Een op het gevoel niet eens zo onverwachte uitkomst. Zo is zo’n 90% van de Nederlanders anno 2011 aangesloten op het internet en kopen, bekijken en besluiten we meer en meer op het wereldwijde web. Het resultaat van bovenstaand onderzoek geeft een duidelijke bevestiging van de rol die het internet speelt bij beslissingen van burgers.

Politieke partijen leggen dan ook steeds meer nadruk op de online kant van hun campagne. Werden in 1998 nog erg voorzichtig de eerste politieke websites ontwikkeld, nu wordt ingezet op ingewikkelde campagnewebsites, worden Google Adwords ingekocht, speciale virals ontwikkeld, online communities gemanaged, en twitteren politici zich suf.

Maar met de wetenschap dat drie op de vier Nederlanders in meer of mindere mate hun stem laten afhangen van online informatie, is het op zijn minst opmerkelijk te noemen, dat de budgetten voor online communicatie bij de politieke partijen relatief erg laag liggen. Deze kennen namelijk vaak nog een sterke nadruk op de inzet van offline kanalen. Partijen zijn er niet heel open over, maar een rondgang leert dat Nederlandse politieke partijen slechts tussen de 10% en 20% van het totale campagnebudget in online communicatie investeren.

En in plaats van een goed geïntegreerde en doordachte online strategie, krijg je dus dit soort rare hap-snap internetfilmpjes die onbedoeld en om de verkeerde redenen een hit worden op youtube.

In het juryrapport van de BKB Campagneawards voor de ‘Beste Online Campagne’ dat uit juni 2010 stamt, stond al het volgende:

Met verbazing heeft de Jury moeten constateren dat de lessen van succesvolle online campagnes in het buitenland grotendeels aan de Nederlandse politieke partijen voorbij zijn gegaan. Daardoor is de potentie van internet, in het bijzonder social media, onvoldoende benut. De meeste online campagnes zijn voortgegaan op het in Nederland gangbare stramien van het mobiliseren van de eigen leden, in plaats van de nadruk te leggen op het mobiliseren van de kiezer. Daarnaast is het de campagnes maar in beperkte mate gelukt om de online wereld te verbinden met offline activiteiten, resulterend in verdiepende face-to-face contacten. De Jury is geen geïntegreerde online campagnes tegengekomen, waarin boodschap, fondsenwerving en grassroots op overtuigende wijze met elkaar waren verbonden.

Er is dus nog veel verbetering mogelijk. BKB blijft de (online) campagnes van de partijen volgen en is benieuwd of partijen er blijk van gaan geven dat de belangrijkste podia voor de overtuiging van potentiële kiezers niet meer de achterkamertjes zijn met een handjevol eigen leden; dat podium is namelijk al ruime tijd verschoven naar een nieuwe plek: de onbeperkte ruimte om je boodschap zichtbaar en vindbaar te maken op het internet.